Informacje archiwalne

10 WRZEŚNIA – BIEG NA SZÓSTKĘ

29.08.2017

Wspólnie ze szkołą SP 52 i Fundacją Familijny Poznań, zapraszamy wszystkich małych i dużych na mocny start na szóstkę po wakacyjnej sielance.

10 września rozpoczynamy sezon z przytupem!

W programie: małe zabawy biegowe dla dzieci, rozgrzewka, streaching

 • 9.00 – rejestracja uczestników
 • 9.30 – rozgrzewka przedbiegowa
 • 10.00 – start biegu
 • 11.00 – planowane zakończenie biegu
 • 11.00 – 11.30 wręczanie dyplomów (na płycie Centrum)

DYSTANS: 6000 m
TRASA:

PRZEBIEG TRASY: start – Publiczna szkoła Podstawowa nr 52, ul. Fabianowo 29 z boiska szkolnego, wzdłuż ul. Fabianowo do terenów Szacht i z powrotem do ul . Centrum Fitnesu na ul. Centrum Rekreacyjne FABIANOWO Sport & Beautyul. Kowalewicka 14, 60-002 Poznań. Zakończenie biegu na płycie centrum.

REGULAMIN „BIEGU NA 6”
ORGANIZATOR:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 W POZNANIU, CENTRUM SPORT&BEAUTY FABIANOWO

 1. POSTANOWIENIA
  • W „biegu na 6” organizator wprowadza limit startujących do 200 osób
  • Zgłoszenia uczestników mailowo na adres  bieg@sport-beauty.pl lub w sekretariacie szkoły (ul. Fabianowo 29), podając imię, nazwisko , nr telefonu. W przypadku zgłoszenia dziecka również wiek.
  • Do startu dopuszczeni są uczniowie szkoły od klasy I
  • Uczniowie z klas I-III mogą biec jedynie pod opieką rodzica/opiekuna wyznaczonego przez rodzica (pełnoletniego)
  • Bieg odbędzie się na odcinkach ulicznych, zabezpieczonych przez organizatora, jednakże każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
  • Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez odpowiednie służby i odbędą się przy czasowym ograniczeniu ruchu.
  • Każdy uczestnik zgłaszający się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
  • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem „Biegu na 6” i do jego przestrzegania
  • Zawodnik, który nie zmieści się w limicie czasowym ma obowiązek na polecenie osób wyznaczonych przez organizatora kontynuować bieg chodnikiem lub zaprzestać biegu na własne życzenie. Od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu ale zachowuje prawo do otrzymania dyplomu.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora biegu
  • Zastrzegamy sobie możliwość odwołania biegu w przypadku braku chętnych lub małej liczby zgłoszeń

Zobacz również

SPORT & BEAUTY Fabianowo

ul. Kowalewicka 14
60-002 Poznań

Kontakt
+48 618 300 999
centrum@fabianowo.com.pl
Godziny otwarcia
PN-PT 7.00 - 23.00
SO-N 8.00 - 21.00