Polityka prywatności

 

Drodzy Państwo,

w związku z wchodzącymi w życie 25 maja br. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

 1. Administratorem Państwa danych jest Life Style Teresa Czarcińska, Ul. Fabianowo 44, 60-005 Poznań, NIP 779-218-61-64, REGON 301039450. Ponadto w przypadku klubowiczów Strefy 36 minut administratorem Państwa danych jest dodatkowo Milon Care GmbH z siedzibą w Niemczech (An der Laugna 2, 86494 Emersacker), telefon (0 82 93) 96 55 00, dalej „Milon GmbH”.
 2. W zakresie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z:
  a) w przypadku Life Style Teresa Czarcińska na adres mailowy do@sport-beauty.pl.
  b) w przypadku Milon GmbH mogą Państwo kontaktować się z ustanowionym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: datenschutz@milon.com .
 3. Państwa dane przetwarzane są w celu :
  a) świadczenia rezerwacji na usługi oferowane przez Klub i zarządzanie nimi,
  b) realizacji umowy zawartej z Klubem,
  c) dostępu do sprzętu i urządzeń,
  d) dostosowania programu ćwiczeniowego, spersonalizowania ustawień, diagnozy stanu zdrowia, analizy składu ciała,
  e) tworzenie zestaweień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  f) prowadzenia przez Klub marketingu bezpośredniego produktów oraz usług,
  g) wsparcie obsługi,
  h) optymalizacji stron internetowych, serwisów oraz aplikacji dotyczących treningów.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podwykonawcy oraz podmioty współpracujące z Klubem, w zakresie kompleksowego świadczenia usług w ramach treningów w tym obsługi finansowej i dokonywania Pani/Pana rozliczeń z Klubem, zapewnienia zaplecza technicznego i obsługi informatycznej dla Klubu, zapewnienia przechowywania danych osobowych w tzw. chmurze obliczeniowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów ba okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
 7. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Life Style Teresa Czarcińska, lub Milon Care GmbH narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Dokumenty:

SPORT & BEAUTY Fabianowo

ul. Kowalewicka 14
60-002 Poznań

Kontakt
+48 618 300 999
centrum@fabianowo.com.pl
Godziny otwarcia
PN-PT 7.00 - 23.00
SO-N 8.00 - 21.00