Informacje archiwalne

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/2017

12.04.2017

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Teresa Czarcińska „LIFE STYLE” dywersyfikacja oferty i zaoferowanie na rynku innowacyjnej usługi oraz zastosowanie innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 1.5.2. firma Teresa Czarcińska „LIFE STYLE” informuje, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności została zakończona procedura oceny ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 2/2017 dotyczącego:

  • Zakup i montaż zestawu sprzętu obwodowo-siłowo-wytrzymałościowego – 1 szt.
  • Zakup oprogramowania do zarządzania sprzedażą i świadczenia usług w obiekcie treningowo-szkoleniowym – 1 szt

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy KRAVTER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu (60-141) przy ulicy Promienistej 83. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku porównania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

Zobacz również

SPORT & BEAUTY Fabianowo

ul. Kowalewicka 14
60-002 Poznań

Kontakt
+48 618 300 999
centrum@fabianowo.com.pl
Godziny otwarcia
PN-PT 7.00 - 23.00
SO-N 8.00 - 21.00