Informacje archiwalne

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 3/2017

17.05.2017

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Teresa Czarcińska „LIFE STYLE” dywersyfikacja oferty i zaoferowanie na rynku innowacyjnej usługi oraz zastosowanie innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 1.5.2. firma Teresa Czarcińska „LIFE STYLE” informuje, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup i montaż analizatora składu ciała – 1 szt. (Zapytanie ofertowe Nr 3/2017 z dnia 28.04.2017).
Informujemy, że najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 79A.”
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku porównania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

Zobacz również

SPORT & BEAUTY Fabianowo

ul. Kowalewicka 14
60-002 Poznań

Kontakt
+48 618 300 999
centrum@fabianowo.com.pl
Godziny otwarcia
PN-PT 7.00 - 23.00
SO-N 8.00 - 21.00