Informacje archiwalne

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

28.04.2017

Beneficjent „LIFE  STYLE” Teresa Czarcińska, ul. Fabianowo 44, 60-005 Poznań, NIP: 779-218-61-64 w związku  z  realizacją  projektu  pn.

„Wzrost  konkurencyjności  firmy  Teres  Czarcińska „LIFE  STYLE”  dywersyfikację  oferty  i  zaoferowanie  na  rynku  innowacyjnej  usługi  oraz  zastosowanie innowacji  procesowej,  produktowej  i  organizacyjnej”

w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020,  Działanie  1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw – Poddziałanie  1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach WRPO na lata 2014-2020. (nr projektu RPWP.01.05.02-30-0645/15)

„Life  Style”  Teresa Czarcińska ogłasza  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  postępowanie  w  trybie  zapytania  ofertowego na  zakup  następujących  elementów  projektu:

Zobacz również

SPORT & BEAUTY Fabianowo

ul. Kowalewicka 14
60-002 Poznań

Kontakt
+48 618 300 999
centrum@fabianowo.com.pl
Godziny otwarcia
PN-PT 7.00 - 23.00
SO-N 8.00 - 21.00